Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o ddefnyddio ein gwefan. Ni chedwir gwybodaeth bersonol o gwbl. Os gwnewch chi barhau heb newid eich gosodiadau cwcis, byddwn yn tybio eich bod yn fodlon derbyn yr holl gwcis ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth am ein cwcis, darllenwch ein polisi preifatrwydd.

Er bod Llwybr Arfordir Cymru'n mynd drwy ardaloedd garw, mae yna hefyd ddigonedd o deithiau cerdded hawdd.
Gronant Dunes
Ewch am dro ar hyd y prom, neu’n uchel uwchlaw’r tonnau: troeon braf ar gyfer pawb, gydol y flwyddyn.
Aberystwyth Pier (copyright Janet Baxter)
Archwilio tirwedd yr arfordir a dysgu mwy am dreftadaeth a diwylliant cyffrous Cymru.
Barmouth
Dilyn ôl traed rhai o sêr mwyaf Hollywood wrth gerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru – o Halle Berry i Russell Crowe ac o Harry Potter i James Bond.
Snow White and the Huntsman at marloes (credit Martin Cavaney)
Darganfod pentrefi tawel, tirweddau dinesig, porthladdoedd hardd, llwybrau clogwynni â golygfeydd trawiadol a thraethau tywod eang.
Portmeirion
Mae mwy na deg ar hugain o Warchodfeydd yr Ymddiriedolaethau Natur ar hyn y Llwybr - lleoedd gwych i ddod wyneb yn wyneb â natur.
Puffins on Skomer

Cerdded

Cerdded
Cerdedd

Mae’r arfordir yn llawn anturiaethau.

Cerdded

Beicio

Beicio
Beicio

Cyfle i fwynhau llwybrau beicio bendigedig ar hyd yr arfordir ac ymhellach i’r tir.

Beicio

Bywyd gwyllt

Bywyd gwyllt
Bywyd gwyllt

Tawelwch a llonyddwch piau hi – cyfle i fwynhau’r bywyd gwyllt sydd i’w gael yn ein moroedd ac ar ein tiroedd gwarchodedig.

Bywyd gwyllt

Traethau

Traethau
Traethau

Dewch i ddarganfod traethau hardd Cymru: o lannau moroedd euraid hynod boblogaidd i drysorau cudd sy’n swatio mewn cildraethau tawel.

Traethau

Hwyl i'r Teulu

Hwyl i'r Teulu
Hwyl i'r Teulu

Llefydd gwych i fynd am dro a phethau diddorol i’w gwneud ar gyfer yr holl deulu; ni waeth be fo’r tywydd na pha adeg o’r flwyddyn yw hi.

Teulu

Cestyll

Cestyll
Treftadaeth, Cestyll

Cyfle i archwilio cestyll a safleoedd hynafol a dathlu mawredd ein treftadaeth Gymreig.

Cestyll

Rwy'n gwybod i ble rydw i am fynd

Rwy'n gwybod i ble rydw i am fynd

Mwy o wybodaeth am yr hyn y gallwch ei weld a’i wneud yn yr wyth rhanbarth sy’n gysylltiedig â Llwybr Arfordir Cymru.

Twitter

Lleoliad dewisydd icon

Dilynwch ein holl newyddion a digwyddiadau ar @WalesCoastPath

21 Hydref 2014

RT @NatResWales: strong winds tomorrow will cause large waves to hit north wales coast..no flood risk to properties but stay safe and avoid…

Dilynwch Twitter

Mae’r safle hwn yn bodloni safonau hygyrchedd WCAG2 AA
Ebost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
© 2014 Cyfoeth Naturiol Cymru