Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o ddefnyddio ein gwefan. Ni chedwir gwybodaeth bersonol o gwbl. Os gwnewch chi barhau heb newid eich gosodiadau cwcis, byddwn yn tybio eich bod yn fodlon derbyn yr holl gwcis ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth am ein cwcis, darllenwch ein polisi preifatrwydd.

Er bod Llwybr Arfordir Cymru'n mynd drwy ardaloedd garw, mae yna hefyd ddigonedd o deithiau cerdded hawdd.
Gronant Dunes
Ewch am dro ar hyd y prom, neu’n uchel uwchlaw’r tonnau: troeon braf ar gyfer pawb, gydol y flwyddyn.
Aberystwyth Pier (copyright Janet Baxter)
Archwilio tirwedd yr arfordir a dysgu mwy am dreftadaeth a diwylliant cyffrous Cymru.
Barmouth
Dilyn ôl traed rhai o sêr mwyaf Hollywood wrth gerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru – o Halle Berry i Russell Crowe ac o Harry Potter i James Bond.
Snow White and the Huntsman at marloes (credit Martin Cavaney)
Darganfod pentrefi tawel, tirweddau dinesig, porthladdoedd hardd, llwybrau clogwynni â golygfeydd trawiadol a thraethau tywod eang.
Portmeirion
Mae mwy na deg ar hugain o Warchodfeydd yr Ymddiriedolaethau Natur ar hyn y Llwybr - lleoedd gwych i ddod wyneb yn wyneb â natur.
Puffins on Skomer

Cerdded

Cerdded
Cerdedd

Mae’r arfordir yn llawn anturiaethau.

Cerdded

Beicio

Beicio
Beicio

Cyfle i fwynhau llwybrau beicio bendigedig ar hyd yr arfordir ac ymhellach i’r tir.

Beicio

Bywyd gwyllt

Bywyd gwyllt
Bywyd gwyllt

Tawelwch a llonyddwch piau hi – cyfle i fwynhau’r bywyd gwyllt sydd i’w gael yn ein moroedd ac ar ein tiroedd gwarchodedig.

Bywyd gwyllt

Traethau

Traethau
Traethau

Dewch i ddarganfod traethau hardd Cymru: o lannau moroedd euraid hynod boblogaidd i drysorau cudd sy’n swatio mewn cildraethau tawel.

Traethau

Hwyl i'r Teulu

Hwyl i'r Teulu
Hwyl i'r Teulu

Llefydd gwych i fynd am dro a phethau diddorol i’w gwneud ar gyfer yr holl deulu; ni waeth be fo’r tywydd na pha adeg o’r flwyddyn yw hi.

Teulu

Cestyll

Cestyll
Treftadaeth, Cestyll

Cyfle i archwilio cestyll a safleoedd hynafol a dathlu mawredd ein treftadaeth Gymreig.

Cestyll

Rwy'n gwybod i ble rydw i am fynd

Rwy'n gwybod i ble rydw i am fynd

Mwy o wybodaeth am yr hyn y gallwch ei weld a’i wneud yn yr wyth rhanbarth sy’n gysylltiedig â Llwybr Arfordir Cymru.

Twitter

Lleoliad dewisydd icon

Dilynwch ein holl newyddion a digwyddiadau ar @WalesCoastPath

30 Mawrth 2015

RT @_dedic8: @TheMiddlewick @ashmei @Run_Mummy_Run no pics but did a 18 miler along @WalesCoastPath & the conditions were both horrendous &…

Dilynwch Twitter

Mae’r safle hwn yn bodloni safonau hygyrchedd WCAG2 AA
Ebost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
© 2015 Cyfoeth Naturiol Cymru