Teithiau cerdded byr Ceredigion

Aberporth
0.6 milltir naill ffordd / 1 km

Darn o’r llwybr sydd wedi’i ddynodi’n bwrpasol ar gyfer pobl mewn cadeiriau olwyn. Mae’n rhedeg ar hyd ymyl ddwyreiniol Bae Aberporth lle mae golygfeydd ardderchog o arfordir Ceredigion o’r clogwyni. Mae Aberporth hefyd yn lle da i weld dolffiniaid. (Bws)

Aberystwyth i Glarach
1.7 milltir / 2.7 km

Mae’r darn byr hwn o lwybr yr arfordir yn arwain dros Graig Glais (Constitution Hill). O ben y graig cewch olygfeydd hardd o Fae Ceredigion ac Aberystwyth. Mae yno gaffi hefyd a’r camera obscura mwyaf yn y byd. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Aberystwyth i Glarach.

Aberporth i Dresaith
2 milltir / 3.2 km

Mae’r llwybr hwn dros y clogwyni yn arwain o ben dwyreiniol bae Aberporth. Cewch fwynhau golygfeydd gwych o’r arfordir a Bae Ceredigion. Mae rhan Aberporth o’r llwybr yma’n addas i gadeiriau olwyn. Darganfod mwy am y daith gerdded yma:

Ceinewydd i Gwm Tydu
4 milltir / 6.4 km

Mae’r llwybr hwn yn dilyn darn o’r Arfordir Treftadaeth ac yn ddolen gyswllt rhwng tir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghraig yr Adar, Cwm Soden a Chwm Tydu. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Ceinewydd i Gwm Tydu.

Mwnt i Aberporth
5 milltir / 7.5 km

Rhan anghysbell o Lwybr yr Arfordir sy’n rhedeg ar hyd brig clogwyni a llethrau arfordirol, islaw tir amaethyddol. Mae’r adran hon mor heddychlon ac anghysbell, nes eich bod yn teimlo ymhell o ruthr bywyd bob dydd. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Mwnt i Aberporth.

Llangrannog i Gwm Tydu
5.5 milltir / 8 km

Yn ôl rhai, dyma’r rhan fwyaf trawiadol o Lwybr Arfordir Ceredigion. Mae’n rhan o’r Arfordir Treftadaeth ac yn cynnwys yr enwog Ynys Lochtyn. Darganfod mwy am y daith gerdded yma: Llangrannog i Gwm Tydu.