Gwyriadau Cyfredol

O bryd i’w gilydd mae angen dargyfeirio rhannau o Lwybr Arfordir Cymru dros dro – yn bennaf oherwydd rhesymau diogelwch y cyhoedd ar ôl tywydd garw, tirlithriadau neu waith adeiladu.

Fodd bynnag, ein harwyddair yw, 'nid ydym byth ar gau' a dylai llwybr arall fod ar gael bob amser.

Mae’r rhannau canlynol o Lwybr Arfordir Cymru yn cael eu dargyfeirio ar hyn o bryd – gweler y mapiau yn yr adran adnoddau isod.

 

 Gwyriadau Cyfredol

Awdurdod Lleol Lleoliad  Rheswm Map  Dyddiad
Sir Benfro

St Nons

Erydiad Ydi Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Sir Benfro

Druidston

Erydiad Ydi Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Sir Gaer

Ferryside

Erydiad Ydi Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Castell-nedd Port Talbot

Newbridge - Pont ar gau

Iechyd a Diolgelwch Ydi Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Abertawe Cwm Ivy Erydiad Ydi Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Caerdydd Canolog Caerdyff Iechyd a Diolgelwch Ydi Hyd nes y ceir rhybudd pellach
Bro Morgannwg Y Rhws Erydiad Ydi Hyd nes y ceir rhybudd pellach

 Diweddarwyd diwethaf 14 Tachwedd 2018