Yn y newyddion

Mae’r byd wedi rhoi croeso cynnes i Lwybr Arfordir Cymru, ac mae ei stori’n mynd ar hyd ac ar led – yn wir, mae’r prosiect wedi magu adenydd rhyngwladol!

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Darllenwch y newyddion diweddaraf i weld beth mae pobl yn ei ddweud am Lwybr Arfordir Cymru.

2013

Tachwedd

Hydref

Medi

Gorffennaf

Mehefin

Mai

Ebrill

Mawrth

Ionawr

 • Llwybr Arfordir Cymru yn rhoi hwb o £16m i Gymru. Ionawr 2013.
  BBC (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Gwyliwch wrth i Groeso Cymru ddatgelu rhai o drysorau Cymru mewn ymgyrch hysbysebu a gynhaliwyd ganddynt yn ddiweddar. 
  You Tube (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Y Daily Mail yn archwilio arfordir hardd Sir Benfro.
  Mail Online (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Fox News yn enwi tref fendigedig Dinbych-y-pysgod fel un o’r trefi bach gorau trwy Ewrop.
  Fox News (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Cerdded Cymru: troedio trwy hanes.
  Backpacker (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Bydd Ryan Jones, un o chwaraewyr rygbi Cymru, yn cefnogi ‘Walk on Wales’ a fydd yn cael ei gynnal ym mis Awst.
  South Wales Argus (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Ffyrdd gwyrdd o fwynhau Sir Benfro.
  Travel Mole (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Codau QR ar hyd y Llwybr yn datgelu hanes cudd Cymru.
  Wales Online (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Dewch i fwynhau golygfeydd godidog o’r môr a theithiau cerdded hamddenol ar hyd yr arfordir ym Mhrestatyn.
  Liverpool Echo (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Llwybr Arfordir Cymru yn croesawu cerddwyr ifanc!
  ITV (Dolen i’r wefan Saesneg)

2012

Tachwedd

 • William Ham Bevan yn troedio llwybr nadreddog yr arfordir ac yn dod ar draws golygfeydd gwyllt, anghysbell ac ysblennydd ar y ffordd.
  The Telegraph (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • William Ham Bevan yn archwilio Ceredigion a’r llwybr arfordirol ardderchog gerllaw. 
  The Telegraph (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Mae Rheilffordd Eryri yn ffordd wych o fwynhau cefn gwlad godidog yr ardal. Fideo byr gyda’r peiriannydd, Alistair Stewart.
  The Telegraph: My Wales is Heritage (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Yn swatio wrth odre dyffryn coediog hynafol, mae Saundersfoot yn gyrchfan glan môr berffaith.
  The Telegraph: My Wales is Spas (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Fideo byr gyda Jon Tregenna, un sy’n gweithio yng Nghartref Dylan Thomas yn Nhalacharn.
  The Telegraph: My Wales is Heritage (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Yma mae Chris Moss yn disgrifio’r pleser a gaiff yn ei encilfa ddiarffordd yn Nhalacharn a’r moethau modern y mae’n fodlon byw hebddynt.
  The Telegraph (Dolen i’r wefan Saesneg)

Hydref

 • Darganfod cestyll, dolydd a llwybr llygad ar y trên yng Ngheredigion a Sir Benfro. 
  The Oregionian (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Bydd Jamie Owen yn cerdded Llwybr Arfordir Cymru i gyd yn ei gyfres newydd ar Radio Wales.
  BBC (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Troedio trwy harddwch a threftadaeth ar hyd Llwybr Arfordir Cymru.
  World Property Channel (Dolen i’r wefan Saesneg)

Medi

 • Mae yna straeon gwych wedi eu hysgrifennu am Lwybr Arfordir Cymru: David Atkinson, sydd yn mynd a Llwybr Arfordir Cymru i’r awyr gyda British Airways.
  British Airways Highlife (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Melanie McManus sy’n archwilio Ceredigion ar ran y Minneapolis Star Tribune.
  Minneapolis Star Tribune (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Andrew Sessa sy’n ychwanegu Llwybr Arfordir Cymru i slot ‘What’s New in Travel’ ym mlog y New York Times.
  Blog y New York Times (Dolen i’r wefan Saesneg)

Mai - Awst

 • David Atkinson sy’n edrych ar ba ran fyddai’n apelio i deuluoedd, rhai sy’n ymddiddori mewn treftadaeth a cherddwyr profiadol ar gyfer Wanderlust.
  Wanderlust (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Amy Laughinghouse o’r Toronto Star yn cerdded yr ardal wyllt ac yn dysgu ychydig o Gymraeg ar y ffordd.
  Toronto Star (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Oriel o luniau syfrdanol wedi eu tynnu gan y BBC.
  Oriel y BBC (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Golwg manylach ar Sir Gaerfyrddin gan David Atkinson o’r Independent.
  Independent (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Mae’r Guardian yn rhoi dolen i’r llwybr gyda diolch i rai o gymeriadau’r genedl.
  Mae'r Guardian (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Paradwys rhai sy’n caru bywyd gwyllt: mannau delfrydol ar gyfer cyfarfod bywyd gwyllt.
  BBC (Dolen i’r wefan Saesneg)
 • Pan oedd Llwybr Arfordir Cymru ar fin agor cyhoeddodd Lonely Planet mai Arfordir Cymru oedd y rhanbarth y dylid ymweld â hi yn 2012.
  Lonely Planet (Dolen i’r wefan Saesneg)