Ymunwch â ni yng ngŵyl gerdded newydd Llwybr Arfordir Cymru

Rydym ni’n cydweithio â Ramblers Cymru er mwyn cynnal gŵyl rad ac am ddim i ddathlu Llwybr Arfordir Cymru

Gan mai 2019 yw Blwyddyn Darganfod Cymru, a chan ei bod hi’n ben-blwydd ar y llwybr yn saith oed eleni, rydym ni’n credu ei bod hi’n bryd i ni ddathlu ychydig!

40 taith newydd, un ŵyl

Mae gennym ni raglen gyffrous o deithiau cerdded a gweithgareddau i’w cynnal yn saith o leoliadau mwyaf poblogaidd Llwybr yr Arfordir, a hynny dros gyfnod o saith diwrnod rhwng y 4ydd a’r 19eg o Fai, 2019.

Bydd nifer o deithiau cerdded yn y lleoliadau hyn ar y dyddiadau canlynol:

  • 4 Mai yn y Gogarth, Llandudno (penwythnos Gwyl y Banc)
  • 5, 7, 10 Mai ar Ynys Môn
  • 6 Mai ym Mhorthmadog, Gwynedd
  • 11 Mai yng Nghwmtydu, Ceredigion
  • 12 Mai yn Saundersfoot, Sir Benfro
  • 18 Mai ym Mhorth Tywyn, Sir Gaerfyrddin
  • 19 Mai yn Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg

Gyda dros 40 o deithiau tywys, a digonedd o weithgareddau fel glanhau traethau a chasglu bwyd gwyllt, bydd rhywbeth yn siŵr o’ch ysbrydoli i wisgo’ch esgidiau cerdded. Bydd y rhaglen yn cynnwys digwyddiadau sy’n addas ar gyfer ystod eang o alluoedd gwahanol- boed yn gerddwr brwd neu’n deulu ifanc. Rydym ni’n awyddus i bawb ymuno â ni er mwyn darganfod rhan fach o’u Llwybr Arfordir.

Mae’n swnio’n wych! Sut mae mynd ati i gofrestru? 

Lawrlwythwch ein rhaglen gŵyl gerdded fel y gallwch weld yn sydyn pa deithiau cerdded i archebu eich lle arnynt.

Mae llwyth o wybodaeth ddefnyddiol i’w gael ar wefan EventBrite Gŵyl Gerdded Llwybr Arfordir Cymru, gan gynnwys lleoliadau a hyd y teithiau cerdded, er mwyn eich helpu i ddewis yr un sy’n gywir i chi. Does ond angen dewis pa daith yr ydych am ei cherdded ac yna archebu eich lle gan ddefnyddio’r wefan.

Nodwch fod y rhan fwyaf o’r teithiau am ddim, ond bydd ffi ychwanegol ar gyfer teithiau llinol pan fydd angen eich cludo o un man i’r llall.   

Angen cymorth i gynllunio? 

Mae digon o wybodaeth ar ein tudalen Cynllunio Eich Ymweliad gan gynnwys cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus a map rhyngweithiol o lwybr yr arfordir. 

Beth nesaf?  Dywedwch wrth bawb!

  • Rhannwch y dudalen hon gyda’ch ffrindiau a’ch teulu gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol
  • Dilynwch @walescoastpath er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol
  • Defnyddiwch yr hashtag #CerddedGydanGilydd er mwyn cyrraedd rhagor o bobl.

Diolch i’r holl bartneriaid sydd wedi bod yn rhan o’r ŵyl hon, gan gynnwys:

 

 

 

RTEF Logo
Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid gan y Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol (CYTRh) sy’n derbyn cefnogaeth gan Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Ddatblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Amaeth Cymru ar gyfer Datblygiad Gwledig (CACagDG)  a Chronfa Llywodraeth Cymru er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfanau cryfach drwy gydweithio. 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig