Dewch i ddarganfod traethau, porthladdoedd ac ynysoedd ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, a chwilota glannau afonydd a llynnoedd Cymru. Ychwanegwch groeso cynnes o Gymru a diwylliant rhagorol i gael y profiad arfordirol gorau yn 2018.  Croeso i’n glannau epic! 

Taith i ddathlu! 

Beth am ddathlu Blwyddyn y Môr drwy gerdded Llwybr Arfordir Cymru?Mae’r llwybr 870 milltir / 1,400km o hyd hwn, sy’n dechrau a gorffen yn y Gogledd (ar y ffin ger Caer) a’r De (Cas-gwent), yn glynu wrth bob cam o arfordir Cymru.

Wrth gwrs, gallwch ddechrau ar eich taith ble bynnag y gwelwch chi ein harwyddbyst glas a melyn unigryw, yn sefyll yn falch i’ch arwain ar eich taith.

Dim chwant cerdded pob un o’r 870 milltir ar unwaith? 

Dim problem!  Mae’n hawdd iawn torri’r llwybr yn adrannau hawdd i’w cerdded.

Mae digon o deithiau cerdded y gallwch chi eu cwblhau mewn diwrnod neu dros benwythnos – byddwch chi’n gallu rhoi tic ar eich rhestr wneud wrth ochr y darnau hynny ymhen dim o dro!

Cerdded o gwmpas Cymru… 

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i gael llwybr troed parhaus ar hyd ei holl arfordir. Mae hefyd yn cysylltu â Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, y llwybr 177 milltir / 285km sy’n ffinio Cymru a Lloegr.

Mae hyn yn golygu y gallech chi gerdded o gwmpas Cymru gyfan, ac y byddai’r môr neu’r arfordir i’w gweld gennych tua 83% o’r amser!

Yma i helpu!

Mae gan ein gwefan lawer o wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu i gynllunio eich taith, o dablau pellter i fap ar lein o’r llwybr.

Mae’r teulu o ganllawiau swyddogol a mwyaf diweddar gan Northern Eye yn gyflawn ac ar gael i’w prynu ar lein ac mewn siopau ledled y wlad. 

Mae’r llyfrau deniadol ac awdurdodol hyn yn ymdrin â 7 rhanbarth y llwybr, ac maen nhw’n ddelfrydol ar gyfer y cerddwr, gan gynnwys teithiau diwrnod a phenwythnos rhwng y cloriau.

Bydd y llyfrau hyn yn eich ysbrydoli i glymu careiau eich esgidiau cerdded – byddan nhw hefyd yn ychwanegiad delfrydol i unrhyw fwrdd coffi da!

Mae digon o lyfrau tywys eraill sy’n ymdrin â Llwybr Arfordir Cymru ar gael yn ein hadran Arwein Llyfrau.  

Gallwch hefyd archwilio’r ardaloedd amrywiol y bydd y llwybr yn mynd drwyddyn nhw:

Beth arall sydd i’w ddarganfod yng Nghymru? Yr ateb cryno yw llawer mwy!

Mae Cymru’n wlad â’r môr yn ei hamgylchynu bron yn llwyr, felly gallwch ddisgwyl llawer mwy o warchodfeydd natur cenedlaethol arfordirol a choedwigoedd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi tynnu ynghyd eu  i chi eu darganfod a’u mwynhau 10 Lle Arbennig Gorau ar lan y Môr. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol am y pethau sydd yno a beth i’w wneud.

Dewch o hyd i ni a’n dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol!   

Byddem wrth ein boddau’n clywed am eich teithiau cerdded ar hyd arfordir Cymru. Cofiwch ein tagio ar y cyfryngau cymdeithasol @walescoastpath gyda’r hashnodau canlynol:

#walescoast #arfordircymru #FindYourEpic #GwladGwlad

Gwyliwch y trelar swyddogol yma!