Dehongli Llwybr

Gall dehongli da ymddangos yn syml, ond mae’r symlrwydd hwnnw fel arfer yn ganlyniad meddwl a chynllunio gofalus

I ddatblygu dehongli effeithiol, bydd yn rhaid i chi ddeall yn glir y sefyllfa rydych yn gweithio ynddi, hynny a dôs go helaeth o greadigrwydd. Bydd y ddogfen hon o help i chi gyda'r ddau.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Interpreting the Wales Coast Path guidance 30th March 2012 PDF [4.2 MB]
Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.