Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Bae Caerfyrddin a Phenrhyn Gŵyr

Mae arfordir Bae Caerfyrddin yn llawn cyferbyniadau trawiadol a chynefinoedd gwahanol, gan gynnwys corsydd dŵr croyw, morfeydd heli, twyni tywod, coedwigoedd pîn, a rhostiroedd arfordirol, a’r rheiny oll yn cynnal ystod eang o blanhigion ac anifeiliaid

Ger y bae ceir Parc Gwledig Pen-bre - 500 erw o goedwigoedd a pharciau sy’n arwain at harbwr bychan Porth Tywyn. Uchafbwynt arall yw arfordir anhygoel Penrhyn Gŵyr, a’i draethau euraidd enwog. Ceir 10 gwarchodfa natur, 24 gwarchodfa Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt, 32 Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, a 5 Ardal Gadwraeth Arbennig o fewn yr ardal.

Rhannu

Alison Roberts yn disgrifio amrywiaeth aruthrol arfordir De Cymru a sut y bydd cerdded ar ei hyd a’i fwynhau yn eich hudo’n llwyr.

Nid cerdded yw’r unig beth y gallwch ei wneud.  Yn ogystal â’r llu o gyfleoedd i gerdded y soniwn amdanynt yn yr adran Crwydro Llwybr yr Arfordir, mae llawer o bethau eraill i’w gweld a’u gwneud ar hyd y Llwybr.

Dyma rai o'n hoff deithiau cerdded ac argymhellion sy'n dangos y gorau o arfordir Cymru

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf gan ein Swyddog Llwybr Arfordir a’r tîm maes.

Mae’n hawdd cyrraedd Llwybr Arfordir Cymru drwy ddefnyddio cludiant cyhoeddus ac mae modd cyrraedd sawl rhan o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.