Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Mae digon o gyngor a gwybodaeth i’w gael yn yr adran hon, megis tablau pellter, y mannau i brynu llyfrau canllaw swyddogol, a diweddariadau pwysig ynglŷn ag unrhyw wyriadau dros dro. Bydd yr adran hon yn sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o’ch amser wrth gerdded y llwybr arfordir. 

Rhannu

Mae gan ein teithlenni syniadau gwych am lefydd i’w darganfod ar hyd y llwybr

Darganfod y llwybr drwy ddefnyddio realiti estynedig, fflimau 3D a gemau

Mae dewis ardderchog o lety gwyliau yng Nghymru, yn enwedig ar yr arfordir. O fythynnod glan môr traddodiadol i hen oleudai rhamantus.

Allai teithio i Gymru ddim bod yn haws.

Pa un a ydych yn byw yng Nghymru neu ar wyliau yma, mae modd cyrraedd Llwybr Arfordir Cymru yn rhwydd ar gludiant cyhoeddus. Felly, beth am roi parcio i’r naill ochr a mwynhau’r rhyddid a gewch drwy deithio ar fws neu drên.

Arweinlyfrau Swyddogol Llwybr Arfordir Cymru

Gwyddom o’r gorau fod nifer o ymwelwyr yn hoff o gael cymorth i drefnu eu teithiau i Lwybr Arfordir Cymru. Mae sawl cwmni’n cynnig help o’r fath, yn cynnwys trefnu llety a chludo bagiau o le i le.

O bryd i’w gilydd mae angen dargyfeirio rhannau o Lwybr Arfordir Cymru dros dro – yn bennaf oherwydd rhesymau diogelwch y cyhoedd ar ôl tywydd garw, tirlithriadau neu waith adeiladu.

Mae'r Arolwg Ordnans wedi ailgyhoeddi eu mapiau Explorer (1:25,000) a Landranger (1:50,000) poblogaidd er mwyn dangos Llwybr Arfordir Cymru arnynt.

Rydym wedi cael nifer o ymholiadau ynglŷn â pha mor bell yw’r pellter rhwng gwahanol lefydd ar Lwybr Arfordir Cymru. Mae’r tablau hyn yn rhoi’r pellter rhwng dros 200 lleoliad.

Trwy fod yn ofalus a thrwy ddefnyddio synnwyr cyffredin, mae Llwybr Arfordir Cymru yn amgylchedd diogel. Trwy fod yn ymwybodol o’r peryglon posibl a ganlyn, bydd modd ichi gael ymweliad pleserus a didrafferth.

Mae pen gogleddol Llwybr Arfordir Cymru, gyda’i arwydd croeso i Gymru, cerrig marcio ac, am ychydig o wythnosau yn y gwanwyn, coridor o gennin Pedr, ar y ffin â Lloegr ar lan ogleddol Afon Dyfrdwy.

Mae hi’n hynod bwysig eich bod yn ymwybodol o amseroedd y llanw wrth gerdded Llwybr yr Arfordir oherwydd gall rhai adrannau o’r llwybr fod yn anhygyrch yn ystod llanw uchel iawn.

Gyda 870 milltir o wahanol ddewis efallai y byddwch mewn penbleth ynghylch ble i’w archwilio...

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.