Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Arfordir Gogledd Cymru

Mae Arfordir Gogledd Cymru’n gymysgedd o draethau tywodlyd, rhyfeddol a threfi a phentrefi sy’n addas ar gyfer teuluoedd

Mae rhyw 60 milltir o olygfeydd o’r môr o lwybr Gogledd Cymru, gan ddechrau o Gaer. Ym Mhrestatyn mae Llwybr Arfordir Cymru’n ymuno â Llwybr Clawdd Offa, yr heneb hiraf ym Mhrydain a Llwybr Cenedlaethol, cyn parhau i Fangor.

Gyda threfi glan môr traddodiadol, bywyd gwyllt cyfoethog Aber Afon Dyfrdwy a gweithgareddau wedi’u hysgogi gan adrenalin gan gynnwys BMX a syrffio barcud, mae Arfordir Gogledd Cymru’n cynnig rhywbeth i bawb.

Rhannu

Gruff Owen yn disgrifio sut y mae gorffennol diwydiannol cyfoethog Cymru yn rhyngweithio â’r natur amrywiol ar hyd y rhan hon o arfordir Cymru.

Nid cerdded yw’r unig beth y gallwch ei wneud.  Yn ogystal â’r llu o gyfleoedd i gerdded y soniwn amdanynt yn yr adran Crwydro Llwybr yr Arfordir, mae llawer o bethau eraill i’w gweld a’u gwneud ar hyd y Llwybr.

Mae na dros 800 milltir o lwybrau i’w troedio, dyma rai o’n ffefrynnau ni, a’n hargymhellion ar sut i weld y gorau o’r arfordir.

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf gan ein Swyddog Llwybr Arfordir a’r tîm maes.

Mae’n hawdd cyrraedd Llwybr Arfordir Cymru drwy ddefnyddio cludiant cyhoeddus ac mae modd cyrraedd sawl rhan o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.