Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Gwyriadau Cyfredol

O bryd i’w gilydd mae angen dargyfeirio rhannau o Lwybr Arfordir Cymru dros dro – yn bennaf oherwydd rhesymau diogelwch y cyhoedd ar ôl tywydd garw, tirlithriadau neu waith adeiladu

Fodd bynnag, ein harwyddair yw, 'nid ydym byth ar gau' a dylai llwybr arall fod ar gael bob amser.

Awdurdod Lleol Lleoliad Rheswm Map Dyddiad
Abertawe Cwm Ivy Erydiad cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Caerdydd Canolog Caerdydd Iechyd a Diolgelwch cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Caerdydd Cau Morglawdd Bae Caerdydd - 27 a 28 Mis Tachwedd 2019. Bydd y llwybr ar agor o ochr y Bae at y Llwybr Pysgod. Bydd modd cael at gaffi Hafren, yr ardal chwarae a’r parc sglefrio – ond ni fydd unrhyw fynediad i ac o Benarth rhwng 8.30yb-5yp Cynnal a Chadw 28-11-2019
Castell-nedd Port Talbot Newbridge - Pont ar gau Iechyd a Diolgelwch cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Castell-nedd Port Talbot Promenad Aberafan - Rhoddfa Ysgariad Gwaith Llwybr cy 31-07-2020
Gaerfyrddin Ferryside Erydiad cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Sir Benfro Coppet Hall Tirlithriad cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach
Sir Benfro St Non's Glaw Trwm cy Hyd nes y ceir rhybudd penllach

Diweddarwyd ddiwethaf 14 Tach 2019

Rhannu

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.