Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Llwybr Arfordir Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ynys Môn

Mae digonedd o bethau i’w gweld ar Ynys Môn. Ceir daeareg eithriadol ddiddorol a thraethau hardd ar hyd yr arfordir gwych. Codwyd Pont Menai rhwng yr ynys a’r tir mawr gan Thomas Telford yn 1826

Mae ein taflen am yr ardal hon ar gael yn yr adran adnoddau ar waelod y dudalen. Mae’r daflen yn argymell teithiau cerdded ardderchog y gellir eu darganfod ar hyd y rhan hwn o’r llwybr yn ogystal ag uchafbwyntiau gwych y gellid eu mwynhau ar y ffordd.

Rhannu

Gruff Owen yn disgrifio ei hoff ran o Lwybr Arfordir Cymru.

Nid cerdded yw’r unig beth y gallwch ei wneud.  Yn ogystal â’r llu o gyfleoedd i gerdded y soniwn amdanynt yn yr adran Crwydro Llwybr yr Arfordir, mae llawer o bethau eraill i’w gweld a’u gwneud ar hyd y Llwybr.

Cerdded yw un o’r ffyrdd gorau o werthfawrogi arfordir Cymru ac mae dros 800 milltir o lwybrau i’w troedio, weithiau dros glogwyni uchel, dro arall ar hyd traethau godidog. Dyma rai o’n ffefrynnau ni, a’n hargymhellion ar sut i weld y gorau o’r arfordir.

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf gan ein Swyddog Llwybr Arfordir a’r tîm maes.

Mae’n hawdd cyrraedd Llwybr Arfordir Cymru drwy ddefnyddio cludiant cyhoeddus ac mae modd cyrraedd sawl rhan o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.

A oes unrhyw beth o'i le ar y dudalen hon? Rhowch eich adborth i ni.