Cwrdd â'r Swyddog Llwybr - Pen Llŷn

Rhys Gwyn Roberts yn disgrifio pam mai Pen Llŷn yw un o'r rhannau mwyaf syfrdanol ac amrywiol i’w cerdded ar lwybr arfordir Cymru

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Helo, Rhys Gwyn Roberts ydw i, a fi yw Swyddog Llwybr Arfordir Cymru ar gyfer Gwynedd, gan gynnwys Penrhyn Llŷn yn ogystal â rhan dach o arfordir Eryri a Cheredigion (Sydd dan ofal un o’m cyfoedion, Nigel Nicholas). Rwyf wedi treulio’n holl fywyd ym Mhen Llŷn, wedi f’amgylchynu gan fôr a mynydd.

O fewn fy rôl, rwy’n treulio tipyn o fy amser yn datblygu llinell y llwybr. Fy amcan yn yr hir dymor yw ail-osod mwy o adrannau’r llwybr fel eu bod yn nes ar yr arfordir. Mae’r amrywiaeth a gynigir gan Lwybr Arfordir Cymru, o ran golygfeydd a thirwedd, yn anhygoel, a pheidiwch ag anghofio’r bywyd gwyllt anhygoel!

Beth â’ch denodd i’r swydd?

I mi, mae hi’n swydd ddelfrydol gan fod ynddi ddigon o amrywiaeth. Un diwrnod byddwch yn trafod gydag ystod eang o bobl, boed yn gyfreithwyr, rheolwyr tir, y cyhoedd, neu’n gontractwyr, a’r nesaf byddwch yn cael treulio’r dydd yn cerdded y llwybr. Yn fy adran i, mae gwaith mawr ar y gweill i ail-osod adrannau mawr o’r llwybr- ac mae’r her honno’n fy nghyffroi. Rwyf wrth fy modd yn cerdded, a chael bod allan yn yr awyr iach, a dyma’r swydd berffaith o ganlyniad. 

Pa ran o Lwybr Arfordir Cymru yw eich ffefryn?

Mae rhan helaeth o arfordir gogleddol Pen Llŷn yn debyg, yn unffurf a’n brydferth, ond rhaid cyfaddef mai fy hoff ran yw ardal Meirionydd, yn ne’r adran, gan ei fod yn cynnig mwy o amrywiaeth o ran y llwybr. Mae’n eich arwain trwy goedwigoedd naturiol, trwy blanfeydd pinwydd ar lannau llynnoedd, trwy dwyni tywod, tir amaeth, cyrsiau golff, a llawer mwy. Ond mae’r llwybr yn gwyro o’r môr tua’r ucheldir wedi i chi groesi traphont enwog Abermaw yn anffodus, ond cewch eich gwobrwyo gan olygfeydd anhygoel o Eryri, Llŷn, a Bae Ceredigion.

Beth ydych chi fwyaf balch ohono hyd yma?

Sefydlu perthnasau da gyda thirfeddianwyr er mwyn creu dros 30km o lwybrau cyhoeddus newydd fel rhan o Lwybr Arfordir Cymru. Mae’n gredyd i’r tirfeddianwyr, y nhw sy’n gyfrifol am lwyddiant Llwybr Arfordir Cymru.

Roeddwn i hefyd yn rhan o’r tîm a gyflawnodd brosiect peirianyddol enfawr, gan osod pont sengl 54 medr ar draws Afon Dysynni- y mwyaf o’i bath yn y DU. O ganlyniad, nid oes rhaid i gerddwyr bellach deithio 6½ milltir/10km oddi wrth y môr rhwng Tonfannau a Bryncrug, cant yn hytrach ragor o olygfeydd arfordirol anhygoel.

Cysylltu â Swyddog Llwybr Arfordir Cymru

Gallwch gysylltu â mi gydag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau sy’n ymwneud â Llwybr Arfordir Cymru drwy glicio ar Cysylltu â ni i anfon e-bost atom.