Cludiant cyhoeddus

Mae’n hawdd cyrraedd Llwybr Arfordir Cymru drwy ddefnyddio cludiant cyhoeddus ac mae modd cyrraedd sawl rhan o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â chyrraedd y rhan hon o’r byd, ewch i:

Mae gwasanaeth Bws Arfordir Llŷn yn gweithredu rhwng Llanbedrog, Abersoch, Porth Neigwl, Aberdaron, porthor a Nefyn ar Benrhyn Llŷn.  Darganfyddwch wybodaeth am amseroedd bysiau a manylion cyswllt ar ein tudalen cludiant yhoeddus yng Nghymru.

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.