Map Rhyngweithiol Llwybr Arfordir

Defnyddiwch ein map rhyngweithiol i gynllunio eich taith heddiw

Cau'r neges

Cynorthwyo

Eisiau argraffu drwy ddefnyddio porwr Microsoft Edge? Dewiswch “Microsoft Print to PDF” i drosi eich map yn ddogfen pdf ac yna ei argraffu.

Tynnu llinell syth

  • Cliciwch ar eich man cychwyn, symudwch y llygoden, a chliciwch eto ar eich man gorffen. Gallwch barhau i ychwanegu mannau ychwanegol trwy glicio.
  • Ar ôl ichi orffen, dwbl-gliciwch i orffen y llun

Tynnu llinell grom

  • Cliciwch a daliwch eich bys i lawr, tra’n symud y llygoden i dynnu llinell grom
  • Dwbl-gliciwch i orffen y llun

Llwybr Arfordir Cymru

Gwyriadau Llwybr Dros Dro

Materion browser Microsoft Edge

Pan fyddwch yn argraffu’r llinell sydd wedi’i phlotio, yn y porwr hwn, bydd yn ymddangos fel llinell drom lliw gwyn yn lle un gwyrdd. I gael allbrint gyda llinell werdd, mae angen i chi ddewis yr opsiwn "Microsoft Print to PDF" yn gyntaf i drosi’r map yn ddogfen pdf. Gallwch wedyn argraffu’r ddogfen pdf yn ôl yr arfer gyda llinell werdd.
Ni effeithir ar borwyr eraill fel Internet Explorer a Chrome, yn syml pwyswch “Print” i gael llinell werdd ar eich map printiedig

Defnyddiwch y map i’ch helpu i gynllunio eich taith

Gallwch ddewis man cychwyn a man gorffen er mwyn gweld beth yw’r pellter rhwng y ddau, gweld a oes llwybrau wedi’u gwyro dros dro, a rhannu eich siwrnai ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae yna eiconau help ar y chwith o'r fap i’ch helpu i wneud yn fawr o’r map.

Mae ein map yn defnyddio data Arolwg Ordnans. Ni fydd unrhyw newidiadau diweddar i drywydd Lwybr Arfordir Cymru yn cael ei ddangos ar fapiau sylfaenol Arolwg Ordnans, oherwydd yr oedi o ran diweddaru’r mapiau papur a digidol. Felly dylech ddilyn y llinell borffor sef trywydd Llwybr Arfordir Cymru.

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.