Teithiau Cerdded Hygyrch

Lleoliadau sy’n addas ar gyfer cymhorthion symudedd

Gall pawb fwynhau Llwybr Arfordir Cymru. Mae’n 870 milltir o hyd, ac mae digon o rannau ohono’n addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn, defnyddwyr cymhorthion symudedd eraill, a theuluoedd â bygis neu bramiau.

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Teithiau cerdded arfordirol sy'n ddelfrydol ar gyfer pobl â phroblemau symudedd a chadeiriau gwthio

Llwybr cerdded gwastad sydd wedi’i darmacio yn bennaf ar hyd traeth a thrwy warchodfeydd natur

Taith gerdded drwy goetir cysgodol ar hyd llwybr coediog neu lwybr pren gyda golygfeydd o’r Fenai a phont Britannia

Llwybr cwbl hygyrch ar lwybr beicio sy’n dilyn Afon Menai