Llŷn Coastal Bus - Llŷn Peninsula

Bws Arfordir Llyn

Mae gwasanaeth Bws Arfordir Llŷn yn rhedeg yn 2021

Gallwch archebu lle ar y bws drwy lawrlwytho ap Fflecsi - ffordd wahanol o deithio ar fws a gwasanaeth newydd cyffrous gan Trafnidiaeth Cymru mewn partneriaeth â gweithredwyr bysiau lleol.

Ewch i wefan Fflecsi Cymru Llŷn Pen am mwy o fanylion am sut i archebu eich lle a lleoliadau arfordirol eraill ar yr ap.

Gweler Cludiant Cyhoeddus Pen Llŷn am wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus leol eraill yn yr ardal hon. 

 

 

 

 

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Rhannu